Mehdiyet çileli, uzun bir devirdir. Birçok şey gelip geçer, birçok şey gelip geçer, Mehdiyet köprü gibi durur .