Din teknikeri hocalar derin düşünmeyi tavsiye etmezler, derin imanın ve Allah'a yakınlığın derin düşünmeyle elde edileceğini anlatmazlar .