Müslümanlar aynı mezhep içinde dahi farklı gruplardan olduklarında birbirlerini sevmekten kaçınıyorlar. Bu ayıptır, Kuran'a uygun değildir .