Müminler kıyametin dehşetinin hiçbiriyle muhatap olmazlar. .