Allah şirk içinde olan ülkeleri mahv ediyor, insanlar öylesine olaylar gelişiyor zannediyor. Oysa her biri bir hikmetle özellikle oluyor .