Küfür ahirette en büyük şaşkınlığı dirilmeyeceğini iddia ettiği halde dirildiği için yaşıyor. .