Darwinizm Sümerlerde öncesinde olan en eski pagan batıl dinlerden biridir Bu tesadüf inancının çirkinliğini ahirette kendilerinde görecekler .