Ahirette küfrün gözü gömgök olarak yaratılacak, işte bu tesadüfle göz oldu diyenlere böyle bir gözün nasıl olacağını göstermek içindir .