Sur'a yeniden üfürüldüğünde bildikleri mezarlardan çıkış olacak sanıyorlar, oysa o gün ne mezar kalır ne başka bir şey .