Allah her şeyi bir amaçla yaratır Her şeyin bir amacı olduğu gibi insanın yaratılmasının da bir amacı vardır Bu amacı Allah Kuran'da anlatır .