Allah anılmadığında orada bereket kalkar, ekonomik kriz ve mutlaka anarşi oluşur .