İnsan evlenirken karşısındakini kullanmak amacıyla evleniyorsa, maddi amaç güdüyorsa bu ahlaksızlıktır .