Allah bir ülke için yıkım dilediğinde bu, Hz. Hızır öncülüğünde gerçekleşir .