İnsan acz içinde olduğu için imtihan zordur. Ancak imtihanın zor olması insanı değerli kılar. İnsan gayret ederse melekten üstün olabilir .