Marksizm ve komünizmle ilmi ve fikri olarak hesaplaşmak gerekiyor. PKK’nın ideolojik olarak yenilmesi gerekiyor. .