Mehdi (a.s)’ın gelişi için halifeliğin kaldırılması gerekiyordu. Mehdi halife varken gelseydi fitne olabilirdi. .