Firavun düzeninde faşist sistem sadece kendi inancını ve düşüncesini insanlara dayatmıştır. Bu sistem hala çok Ortadoğu ülkesinde vardır .