Mümin mümini kardeşini koruyup kollar gibi koruyup kollayacak. İnsanların çoğu Kuran'ı hayata geçirmiyor, bunun acısını yaşıyorlar .