Allah insanlara sayısız güzellik hoşlarına gitsin diye on binlerce çeşit çiçek yaratıyor. İnsanların çoğu Allah'ı hiç düşünmüyor .