Gençlerin ruhunda sol görüşe eğilim olmasının sebebi, sağ görüşlüler arasında gerçek samimi insanın az bulunmasıdır .