Bir mezhebin haram dediğine diğeri helal diyor. Bu durumda aynı şeyi yapan bir Müslüman harama giriyor diğeri girmiyor Kuran'da hüküm tektir .