İnsanlar vseveseye açıktır, imanından vesveseye kapılabilir. Buna cevap iman hakikatleridir, düşünmektir .