Cehennemin bölüm bölüm olması Allah'ın adaletine uygun olandır. Cinayet işleyenle, inkar edip kötülük yapmamış olan bir değildir .