İslam'a şiddetli karşı olan, Allah'a inanmayan insanların çoğu Mevleviliği övüyor ve bu felsefeyi savunuyorlar .