Münafık şeytan karakterli olduğu için kendini adeta İlahlaştırır. Kendi aklını aşırı üstün görürken kendince müminleri küçümser. .