Münafıklar küt insanlardır. Saygıyı bilmezler, nezaketi bilmezler. Peygamberimiz devrinde O'nun sözünü keserek konuşurlardı. .