Samimiyetsiz din anlayışında cehd, tebliğ, infak olmaz .