Madde, materyalistlerin iddia ettikleri gibi mutlak ve sonsuz değildir.Çevremizde gördüğümüz varlıklar da sadece birer atom yığını değildir .