Mehdi çağında olduğumuz için ne kadar uğraşsalarda kimsenin savaş çıkarmaya, karışlıklık yaratmaya gücü yetmiyor ve yetmeyecek. .