Tebliğde herşeyden önce insanların Allah`a iman etmeleri için gayret edilmelidir. Ancak iman eden bir insan Kuran`a yönelir .