Nefsin terbiye edilmesinde Allah’ın gösterdiği tek bir ölçü vardır; samimiyet. .