Cennette dünyadaki netlikten daha net bir görüntü vardır.O gün görüş keskindir diyor Allah. Cennettin keskinliği çok nettir. .