Pis Yedili: Komunizm, Stalinizm, Leninizm, Marksizm, Darwinizm, Materyalizm dolayisiyla Terörizm. .

2015-2016 Mokum.place