Amaçları olmayan insanlar, bir nehir üzerinde akıp giden saman çöplere benzerler; onlar gitmezler, sadece suyun akışına kapılırlar. .