İnsanı diri tutan sevgidir, insan suya ihtiyaç duyduğunu gibi sevgiye de ihtiyaç duyar, hücrelerine kadar sevgiye muhtaçtır. .