Güzel ahlak esastır. Irkçılık yapanlar şeytanın ve deccalin emrinde olan insanlardır. Biz insanları ırka göre değil, takvaya göre severiz .