Kişi O gün, kendi kardeşinden kaçar ... (Abese Suresi, 34) #AyetBul .