Allah’ı tanıyan ve itaat eden, zindanda da olsa bahtiyardır… O’nu unutan, sarayda da olsa, zindandadır, bedbahttır. (Bediüzzaman Said Nursi) .