KAFİRLER VE MÜŞRİKLER TEBLİĞ YAPILMASINI ENGELLEMEK İÇİN TEBLİĞ YAPAN KİŞİYİ KINAMA VE İTİBARSIZLAŞTIRMA YOLUNA BAŞVURURLAR .