Adamlık Dini, insanı samimiyetsiz,yapmacık ve zorlama tavırlara iter.İnsanları rahat ve içten davranmaktan alıkoyar: https://t.co/yBROI9HHgP .