Adamlık dini mensupları; sürekli olarak birbirlerine karşı üstünlük taslar ve ellerinden geldiğince karşı tarafı ezmeye çalışırlar. .