Gerçekte hissedilmeyen samimiyetsiz hareket ve davranışlarda bulunmanın sebebi, insanlardan elde edilmesi umulan çeşitli menfaatlerdir. .