Yoksa siz, Kitabın bir bölümüne inanıp da bir bölümünü inkâr mı ediyorsunuz? ... Allah, yaptıklarınızdan gafil değildir. (Bakara, 85) .