Kuran`da temiz akıl sahiplerinin öğüt alıp, dinleyeceği buyuruluyor... Demek ki gerçek iman sahibi olmak, ancak akıllı insanlara mahsus. .