Biz ona (Peygambere) şiir öğretmedik; (bu,) ona yakışmaz da. O (Kitap), yalnızca bir öğüt ve apaçık bir Kur’an’dır. [Yasin, 69] .