... Allah onlara zulmedici değildi, ancak onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı. [Ankebut Suresi, 40] .