Göklerdeki ve yerdeki yaratılış delilleri üzerinde derin düşünmek, müminin imanının artmasına, kesin bilgiyle iman etmesine vesile olur. .