Mümin; cesaretini, tevekkülünü, sabrını, dirayetini bilhassa şer ve zor gibi görünen durumlarda göstermektedir. .