Müslümanlar fırkalara ayrılıp ihtilafa düştüğünde Allah onu zulüm olarak görüyor. https://t.co/RlL1hFyjEf .