Allah insanlara bir kitap (örneğin Kuran-ı Kerim) göndermekle onlara lütfetmiştir. .